top of page

Templates en automatische lay-out

Documentmodellen

Weet je niet hoe je aan dat projectplan moet beginnen, of aan een efficiënte werkinstructie of procesbeschrijving? Of doet iedereen dat op zijn eigen manier, wat erg verwarrend is? Gebruik documentmodellen voor een grotere standaardisatie. Ze geven je een basisstructuur, waardoor je je tijdens het schrijven enkel moet concentreren op de inhoud, niet op de vorm of de structuur.

Templates in Word

Documentmodellen geven je de basisstructuur en templates passen die praktisch toe in een specifieke software. Het meest klassieke voorbeeld: Microsoft Word. We automatiseren de lay-out (stijlen voor paragrafen, tabellen, lijsten), integreren content controls en metainformatie met SharePoint voor een zo groot mogelijke efficiëntie en passen je huisstijl toe. Via macro's en aangepaste knoppenbalken kan hergebruik van standaardtekst of -tekeningen optimaal worden toegepast.

Templates voor 100% automatische lay-out

Wij ontwerpen templates om je DITA-gestructureerde content te publiceren in verschillende outputformaten, zoals pdf, epub, HTML5 en responsive webhelp.

templates
content engineering
bottom of page