top of page

Informatiearchitectuur

Samen met de inhoudelijke experten en in overleg met alle betrokken partijen (bv. ICT, kwaliteitsmanagement) werken we aan een informatiearchitectuur.

 

Een informatiearchitectuur bevat onder andere:

  • taxonomie​

  • informatiemodel
    (informatietypes, elementen, attributen en metadata)

  • templatestructuren
    (bv. 'authoring templates' voor projectinfo, teaminfo, community of practice)

  • folderstructuur

  • processen en governance

  • stijlgids

Een informatiearchitectuur wordt vaak gemaakt op basis van een contentaudit.​

Informatiearchitectuur - information architecture
DITA XML
bottom of page