top of page

Contentaudit

Een contentaudit is een grondige doorlichting van je huidige documentatie en documentatieprocessen.

 

Doel

Tijdens een contentaudit brengt een Flow-consultant de actuele stand van zaken van jouw documentatie in kaart en geeft je een overzicht van de huidige en toekomstige documentatiebehoeften. Een belangrijk onderdeel is ook een inschatting en optimalisatie van hergebruik.

 

Verloop

Een contentaudit verloopt in de volgende fasen:

  1. analyse

  2. workshops en interviews

  3. auditrapport

  4. managementpresentatie

  5. verbeterplan

Content audit
content engineering
bottom of page